INVESTICIONI PAKETI MASTERBOX

MASTERBOX 1

Investicioni paket MASTERBOX 1

Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g. Isti je, namenjen najvećim ulagačima koji u svom portfoliu žele imati više istih.

MASTERBOX 2

Investicioni paket MASTERBOX 2

Investicioni paket MASTERBOX 2 sastoji se od dvadeset poluga od 50g. Investicioni paket MASTERBOX 2, namenjen je velikim ulagačima .

MASTERBOX 3

Investicioni paket MASTERBOX 3

MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagačima, ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagača.

MASTERBOX 4

Investicioni paket MASTERBOX 4

MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ). MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca. MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ). Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti. MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.