Dukat KINESKI PANDA

Dukat KINESKI PANDA

Medvedić panda, endemska vrsta sisavca prisutna u središnjoj Kini, središnji je motiv serije popularnih investicionih dukata Kineski panda.Prva u nizu kineskih zlatnih kovanica s motivom pande na tržištu se pojavila 1982. godine i od tada, uz jedan izuzetak, svake godine menja dizajn reversa na kojem je prikazana popularna kineska životinja. Zbog tih promena, investiciono zlato, dukat Kineski panda postao je ne samo atraktivan proizvod za očuvanje vrednosti likvidne imovine, nego i kolekcijski atraktivna serija.

Opis i svojstva dukata Kineski panda

About UsGrađevina upisana u Unescovu listu svetstske baštine i jedna od niza građevina u sklopu kompleksa Nebeskoga hrama u glavnom kineskom gradu Bejingu po imenu Dvorana molitve za uspešnu žetvu nalazi se na aversu zlatnika Kineski panda. Na reversu dukata pojavljuje se motiv medvedića pande, rasprostranjenog u središnjoj Kini. Od početka izdavanja ovog investicionog buliona, kineska kovnica koja ga proizvodi svake je godine menjala dizajn reversa sve do 2001. godine, kada je najavljeno da će promene prestati.

About UsKao trajni motiv za sve buduće dukate Kineski panda odabran je dizajn reversa upravo iz 2001. godine. No, pod pritiskom tržišta i zbog zahteva kupaca, motiv je ostao identičan samo još 2002. godine. Već je godinu dana kasnije dukat Kineski panda dobio svež dizajn reversa, što znači da je ideja o fiksiranju oblikovanja u potpunosti napuštena. Sve do 2015. godine, Kineski su se pande proizvodile u masama od 1 unce, pola unce, četvrtine unce, desetine unce i dvadesetine unce. Od 2016. godine na dalje, masa svakog pojedinog izdanja pretvorena je u metričke veličine, te se stoga dukati kuju u masama od 30 grama, 15 grama, 8 grama, 3 grama i 1 gram.

DETALJNIJE

Dukat Kineski panda 30 grama

Nominala: 500 kineskih juana

Ukupna masa: 30 grama

Čista masa zlata: 30 grama (0,9645 unci)

Dimenzije: 32 mm x 2,70 mm

Dukat Kineski panda 15 grama

Nominala: 200 kineskih juana

Ukupna masa: 15 grama

Čista masa zlata: 15 grama (0,4822 unci)

Dimenzije: 27 mm x 1,85 mm

Dukat Kineski panda 8 grama

Nominala: 100 kineskih juana

Ukupna masa: 8 grama

Čista masa zlata: 8 grama (0,2572 unci)

Dimenzije: 22 mm x 1,53 mm

Dukat Kineski panda 3 grama

Nominala: 50 kineskih juana

Ukupna masa: 3 grama

Čista masa zlata: 3 grama (0,0964 unci)

Dimenzije: 18 mm x 1,05 mm

Dukat Kineski panda dvadesetina unce

Nominala: 20 kineskih juana

Ukupna masa: 1 grama

Čista masa zlata: 1 gram (0,032 unci)

Dimenzije: 10 mm x 0,83 mm

Prodaja Dukata ZLATARE GOLD

  • Prodaja dukata i prodaja zlatnika vrši se u Zlatarama GOLD na 4 lokacije u Beogradu. Darivanje dukata , prezentuje odnos prema tradiciji i odnos uvažavanja osobe kojoj se poklanja. Darivanje , izazizava osećaj zadovoljstava , kako kod osobe kojoj se dariva poklon , tako i kod osobe koja ga dariva. Dukati se poklanjaju povodom rodjenja, krštenja,venčanja i raznih drugih proslava i jubileja.

  • Dukati predstavljaju zlatne proizvode, koji se proizvode u formatu zlatnog novca. Dukati, imaju visok udeo čistog zlata u sebi .Finoća zlata prezentuje procenat čistog zlata u samom proizvodu. Ista se, kod dukata kreće u intervalu od 900/1000 do 999/1000. Npr.dukat finoće 900/ 1000 ima u sebi 90% cistog zlata,a 10 % su legure koje mu daju čvrstinu. Napominjemo: Zlatni dukati su žute boje

Prodaja dukata

Dukat
Wiener Philharmoniker
DETALJNIJE
Dukat
Krugerrand
DETALJNIJE
Dukat
KINESKI PANDA
DETALJNIJE
Dukat
FRANC JOZEF
DETALJNIJE