KADA KUPOVATI?


Zlato kupujte, ako imate dostupna sredstva za njegovu kupovinu!!!Zbog uravnotežene prosečne kupovne cene poželjno je da kupujete investiciono zlato redovno u manjim količinama.

U našoj ponudi možete da odaberete manje težine zlatnih poluga i dukata. Sa malim investicijama možete početi odmah.

Zlato je tradicionalna investicija – „NE KUPUJETE ZLATO“, da se obogatite već da zaštitite svoju imovinu od devalvacije finansijskih sredstava (od godišnje inflacije).Ne želite da izgubite svoju ušteđevinu? Zakopajte je! Zlato će to izdržati!!!Finansijski stručnjaci preporučuju diversifikaciju u zlato 5 do 10% investirane imovine, u zavisnosti od toga u kojoj meri ste konzervativan investitor. Ova podela doprinosi uravnoteženosti portfolia, pruža osiguranje za loša vremena i nudi odličnu priliku za dugoročni oporavak. Redovna kupovina zlata štiti male investore od kretanja cena. Idealno sredstvo za redovnu kupovinu su upravo zlatnici . Poluge i dukati su tradicionalniji načini ulaganja u zlato od kupovine „zlatnih zaliha“ (gold stocks). Zlato u fizičkom obliku ima veću likvidnost – možete ga prodati bilo gde i bilo kada. Stoga nemojte kupovati razne „zlatne sertifikate“ ili „zlatne zalihe“. Ne dozvolite nikome da drži zlato na Vaše ime. Insistirajte na tome da želite da posedujete zlato i fizički, da Vam ga direktno isporuče. Samo za zlato koje držite u svojim rukama možete biti sigurni da ga zaista i posedujete.AKO ZNAMO KAKO JE BILO JUČE , MOŽEMO UTICATI NA SUTRAU vreme hiperinflacije u SCG i 90 ih godina, menjali smo dinare u DEM, da bismo ih sacčuvali od gubitka vrednosti tj .zaštitili od obezvredjivanja.

Danas dinare konvertujemo u Eure, Dolare, Franke.

Šta ako ako se dogodi devalvacija ili denominacija tih valuta ?

Kako ćemo se onda zaštiti od Inflacije i hiperinflacije ?

Da li je čuvanje zaradjenog novca u papirnoj valuti mudrost ?

U cilju zaštite kapitala od gubitka vrednosti , treba se ponašati pametno, kao sto rade svi finansijski pismeni ljudi u svetu.

Skup svih vrednosti, kojima raspolazemo ili upravljamo , čini naš IMOVINSKI PORTFOLIO.

Sve finansijske institucije i institucionalni investitori u upravljačkim organima, imenuju specijalizovane timove finansijskih stručnjaka.

Oni su organizovani u okviru drustava za upravljanje finansijskim drustvimima.

Glavnu upravljačku funkciju u tim društvima, imaju eksperti zaduženi za planiranje i realizaciju investicionog portfolia investitora.

Osnovni princip, kojim se upravljaju prilikom formiranja portfolia , jeste princip DIVERSIFIKACIJE.

Isti podrazumeva, da imovina bude uložena u više imovinskih kategorija.

Npr. U akcije različitih kompanija ,državne obveznice , nekretnine itd.

To je zbog toga, što različite investicione kategorije i investicioni instrumenti imaju različite smerove kretanja u istom trenutku.

Cena nekih akcija raste, a drugih pada u istom trenutku. Vrednost zlata raste kada pada vrednost novca i obrnuto.

Tim istim principom treba da se rukovodi svaki pojedinac .ŠTA TO ZNACI?To znači , da novac koji nam stoji na raspolaganju uložimo u više različitih imovinskih kategorija.

Jedan deo u biznis, jedan deo u nekretnine, jedan deo u kapitalne vrednosti. Banke u 2016 godini u EU i nude minusnu kamatnu stopu.

Onaj deo gotovine, koji je bio poveren banci na čuvanje , treba alocirati u investiciono zlato.

Taj deo imovine, likvidan je u svakom trenutku, lako je prenosiv i neuništiv.