USLOVI KORISCENJAUslovima koriscenja regulisu se pravila koriscenja internet platforme www.prodajdukata.rs- od strane posetilaca i korisnika.

1.Zlatara Gold - ima iskljuciva autorska prava na internet platformi www.prodajdukata.rs ( U daljem tekstu Platforma), i na pojedine segmente koji ga cine , tekst , vizuelni identitet , podaci , baze podataka , programski kod i drugi elementi platforme. Zabranjeno koriscenje navedenih konstruktivnih elemenata platforme i platforme u celosti bez izricite dozvole vlasnika platforme , izdate iskljucivo u pisanoj formi.

2.Neovlasceno koriscenje , bilo kog dela ili cele Platforme bez odobrenja ,smatrace se povredom autorskih prava koja se nalaze iskljucivo u vlasnistvu Zlatara Gold i podlozno je pokretanju postupka pred nadleznim drzavnim organima.

Integritet platforme , vizuelni i tekstualni zasticen je kao intelektualna svojina u skladu sa odgovarajucim zakonskim propisima.