MASTERBOX 1

Investicioni paket MASTERBOX 1

Investicioni paket MASTERBOX 1 sastoji se od 4 zlatne poluge od 250g.
Isti je, namenjen najvecim ulagacima koji u svom portfoliu zele imati vise istih.

MASTERBOX 2

Investicioni paket MASTERBOX 2

Investicioni paket MASTERBOX 2 sastoji se od dvadeset poluga od 50g.
Investicioni paket MASTERBOX 2, namenjen je velikim ulagacima .

MASTERBOX 3

Investicioni paket MASTERBOX 2

MASTERBOX 3 sastoji se od deset zlatnih poluga od 50 g i deset
deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50Г—1 gram ). Investicioni paket MASTERBOX 3 namenjen je srednjim ulagacima,
ali neretko nadje svoje mesto i u portfoliu velikih ulagaca. .

MASTERBOX 4

Investicioni paket MASTERBOX 4

MASTERBOX 4 sastoji se od pet zlatnih poluga od 50 g i pet deljivih zlatnih poluga (CombiBar 50×1 gram ).
MASTERBOX 4, namenjen je ulagacima koji se nalaze na granici izmedju malih i srednjih ulagaca.
MASTERBOX paketi prilagodjeni su zahtevima svih kategorija investitora ( malih, srednjih i velikih ).
Prilikom formiranja istih ,uzeti su u obzir najvaziniji aspekti, cenovni aspekt i aspekt prakticnosti.
MASTERBOX paketi , mogu se kreirati i prema Vasem zahtevu.